Diensten

Audit Services Europe B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits in de automobiel- en aanverwante branches. Jaarlijks worden in opdracht van onder andere importeurs, franchiseketens en dealergroepen vele honderden audits uitgevoerd. Onze expertise betreft zowel sales als after-sales.

Om alle auditresultaten direct inzichtelijk te maken en om bijvoorbeeld eenvoudig analyses te kunnen maken, zetten wij onze audittool in.

Standard audits
Voor bijvoorbeeld importeurs van personen- en bedrijfswagen, maar ook voor franchiseorganisaties die zich bezig houden met bijvoorbeeld onderhoud- en reparatie, schadeherstel, ruitreparatie en bandenmontage voeren wij jaarlijks of tweejaarlijkse standard audits uit. Deze audits zijn veelal gericht op het toetsen of aan de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld de faciliteiten, zoals inrichting van panden, de inrichting en toepassing van de processen, zoals werkaanname, of aan de opleiding wordt voldaan.

Overige eisen
Op verzoek van onze opdrachtgevers worden regelmatig ook aanvullende eisen getoetst die veelal zijn geïntegreerd in de voorgeschreven systemen. Denk bijvoorbeeld aan eisen van verzekeraars, maar ook milieueisen, gebaseerd op bijvoorbeeld ISO 14001, en kwaliteitseisen zoals deze worden gesteld door ISO 9001.

Orde en netheid
Om orde en netheid organisatie breed bij alle bedrijven op een hoog niveau te krijgen, wordt door veel organisaties als problematisch ervaren. Naast projecten die wij in dit kader via CORBO Organisatie, Advies en Expertise B.V. uitvoeren, wordt onze expertise regelmatig ingezet om dit aspect gestructureerd in een organisatie te beoordelen. Deze beoordeling kan als handvat voor verdere verbetering worden gebruikt. Ook dit kan zowel sales als after-sales betreffen.

Mystery-guest onderzoeken
Wij hebben veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van deze onderzoeken, zowel sales als after-sales. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders doordat wij hiervoor uitsluitend eigen medewerkers inzetten. Door onze branche specifieke kennis en ervaring geven de uitkomsten van onze bezoeken duidelijke resultaten.

Auditen van leveranciers
Uw kwaliteit wordt in een groot aantal gevallen mede bepaald door de kwaliteit van uw leveranciers. Aandacht voor uw leveranciers is derhalve uitermate belangrijk. Aandacht die begint bij een leveranciersaudit.
Onze auditoren beoordelen of uw (potentiële) leverancier aan uw eigen eisen en specificaties (kan) voldoen. Ook als een leverancier reeds gecertificeerd is, kan het toetsen of de processen die voor u van belang zijn u extra zekerheid bieden.
Zwakke plekken worden in beeld gebracht en geven u een handvat om aanvullende afspraken met uw leverancier te maken!

 Certificering ISO 9001
Steeds meer bedrijven kiezen er bewust voor om hun “officiële” certificering voor onder andere ISO 9001 te laten vervallen. Veelal hebben  zij wel ervaren hebben dat het onderhouden van een structuur gebaseerd op de eisen van de norm voordelen biedt. Verschillende van deze bedrijven hebben er voor gekozen om jaarlijks door ons een audit uit te laten voeren om te toetsen of zij aan de voor hen belangrijkste eisen blijven voldoen. De praktische en pragmatische auditoren van ASE zorgen er voor dat het systeem blijft leven en dat de audits daadwerkelijk meerwaarde bieden. Indien gewenst kan dit middels een certificaat van ons worden bevestigd!